NHỮNG CÂU HỎI CHUNG

Chứng khoán phái sinh là các công cụ tài chính mà giá trị của nó phụ thuộc vào giá trị của tài sản cơ sở.
Tài sản cơ sở ở đây có thể là:
1- Hàng hóa: Nông sản (Ngô, Gạo, Lúa mì, Đường), Dầu, hoặc Kim loại (Vàng)…
2- Các chỉ số tài chính: Cổ phiếu, trái phiếu, hoặc các chỉ số tài chính

Quy định quyền lợi và/hoặc nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng đối với việc thanh toán và/hoặc chuyển giao tài sản cơ sở với một mức giá được thỏa thuận trước vào một thời điểm nhất định trong tương lai.

Bao gồm:
Hợp đồng tương lai
Hợp đồng kỳ hạn
Hợp đồng quyền chọn
Hợp đồng hoán đổi

Hợp đồng tương lai là sản phẩm phái sinh đầu tiên và giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bao gồm:
1- Hợp đồng tương lai chỉ số VN30, viết tắt: VN30F (trong đó: F: Future)
2- Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ (ít phổ biết hơn)

10/08/2017 chứng khoán phái sinh ra đời, và là một sản phẩm trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhà đầu tư dựa trên kỳ vọng & đánh giá của mình vào xu hướng của TÀI SẢN CƠ SỞ – chỉ số VN30 để tham gia vào Hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Chỉ số VN30 được thiết kế để đo lường mức tăng trưởng của 30 công ty ảnh hưởng nhất Thị trường chứng khoán, có giá trị vốn hóa, và thanh khoản cao nhất, được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – HOSE.

HĐTL chỉ số VN30 giao dịch với 4 mã tương ứng 4 tháng đáo hạn. : Tháng hiện tại, tháng kế tiếp, và 2 tháng cuối 2 quý gần nhất.

Do sở giao dịch chứng khoán phát hành, và được niêm yết tại sàn HNX.

1- Với VN30F, nhà đầu tư có thể bán khống, và tìm kiếm lợi nhuận khi thị trường giảm.
2- Có thể mua/bán liên tục trong ngày
3- Giao dịch T+0, có thể ngay lập tức đóng vị thế (bất kể vị thế mua hay bán), hoạc chốt lời/lỗ trong ngày
4- Cho phép tỉ lệ đòn bẩy 5-7 lần

Một nhà đầu tư kỳ vọng, và đánh giá chỉ số VN30 sẽ tăng điểm, họ quyết định mua vào một hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đáo hạn ngay trong tháng hiện tại tại mức điểm 900 điểm.
Trong tháng đó, chỉ số VN30 tăng như kỳ vọng, nhà đầu tư bán hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tại mức điểm 920.

Như vậy, nhà đầu tư thu được lợi nhuận: 920 – 900 = 20 điểm chỉ số VN30.
Với hệ số nhân hợp đồng: 100,000 nghìn đồng, số tiền nhà đầu tư thu về: 100,000 * 20 = 2,000,000 đồng.

“Bán khống” là hoạt động bán tài sản, mà người bán không sở hữu tài sản. Khi thực hiện bán khống, người bán sẽ dự đoán thị trường giảm, và bán với kỳ vọng mua lại với mức giá thấp hơn để thu được lợi nhuận.
Đây cũng là điểm khác của sản phẩm hơp đồng tương lai chỉ số VN30, đối với sản phẩm chứng khoán khác trên thị trường.
Đối với thị trường cổ phiếu, nhà đầu tư chỉ được bán khi đã nắm giữ cổ phiếu trong tay. Tuy nhiên, đối với thị trường phái sinh, nếu nhà đầu tư kỳ vọng giá tài sản cơ sở giảm trong tương lai, nhà đầu tư có thể mở vị thế bán hợp đồng tương lai của tài sản cơ sở ngay tại thời điểm hiện tại, mà không cần sở hữu tài sản.

Là khoản đặt cọc nhằm đảm bảo khả năng thanh toán trong tương lai của nhà đầu tư. Đây là hoạt động bắt buộc khi nhà đầu tư tham gia sản phẩm phái sinh

Ký quỹ cơ sở:
– Giao dịch ký quỹ cơ sở là giao dịch mua chứng khoán của khách hàng có sử dụng tiền vay của công ty chứng khoán
– Không là hoạt động bắt buộc, đây là dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp thêm cho Nhà đầu tư, cần trả phí cho công ty chứng khoán nếu sử dụng dịch vụ

Ký quỹ phái sinh:
– Là hoạt động bắt buộc
– Không mất chi phí đòn bẩy

Đăng ký tham gia khóa học VN30F 101, Tại đây