Về chúng tôi

MỤC TIÊU

Làm chủ kiến thức, và chuyển hóa những kiến thức đó thành tiền trên thị trường chứng khoán Phái sinh Việt Nam là mục tiêu trọng tâm và kiên định. Chúng tôi đào tạo & tư vấn, và đóng vai trò là người đồng hành, người trợ lý trong quá trình đầu tư của bạn.

KHỞI ĐẦU VÀ PHÁT TRIỂN

Thị trường Phái sinh Việt Nam, với sản phẩm đầu tiên là Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 được triển khai từ năm 2017. Chúng tôi ăn nằm, nghiên cứu, và trực tiếp thực chiến với Thị trường Phái sinh từ những ngày đầu tiên.

Sau khoảng 03 năm, chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng nên phương pháp đầu tư phù hợp dành riêng cho Thị trường Phái sinh Việt Nam.

Với nguyện vọng mong muốn chia sẻ để nhiều người biết, và có kiến thức về Kênh đầu tư Phái sinh – cho phép quản trị rủi ro, và tìm kiếm lợi nhuận dù Thị trường tăng, hay giảm, những hình hài đầu tiên của WinVN30 đã ra đời.

WinVN30 là một thương hiệu đào tạo & tư vấn đầu tư Phái sinh do đội ngũ cốt lõi xây dựng, và phát triển dựa trên nền tảng pháp nhân Công ty cổ phần WTM (Win The Market) – ngày thành lập 11/10/2019.

Sau thời gian đi vào hoạt động, chúng tôi từng bước phát triển trở thành một hệ sinh thái đào tạo, tư vấn, xây dựng Cộng đồng tập trung vào thị trường phái sinh.

DỊCH VỤ

Hiện tại, chúng tôi lựa chọn và lấy tên WinVN30 để truyền thông, và xây dựng nền tảng vững chắc, và chuẩn bị những bước tiến xa hơn trong tương lai.

WinVN30 vận hành, và cung cấp bốn dịch vụ cốt lõi:

1- Đào tạo WinAcademy

2- Đầu tư theo hình mẫu WinSignal

3- Xây dựng Quỹ đầu tư WinCapital

4- Cộng đồng những nhà đầu tư chung hệ giá trị, cùng nhau học hỏi, thảo luận và chuyển hóa những kiến thức thành tiền WinVN30

ĐÀO TẠO

Các khóa đào tạo được thiết kế dựa trên 04 nền tảng kiến thức nhằm giúp thành viên nắm bắt những kiến thức cơ bản cần thiết nhất, làm chủ kiến thức đó, và quan trọng nhất là chuyển hóa những kiến thức đó thành tiền.

(1) Tư duy đầu tư

(2) Bản chất sự vận hành thị trường (dòng tiền, lợi nhuận, chu kỳ)

(2) Phân tích cơ bản để phác họa nên bức tranh tổng quát

(3) Phân tích kỹ thuật đưa ra chiến lược mua/bán cụ thể

(4) Xây dựng kế hoạch quản trị rủi ro & quản lý vốn

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Trong quá trình đào tạo mỗi khóa học viên, chúng tôi quan sát, tổng kết, chúng tôi đúc kết và xây dựng phương pháp 3M phù hợp riêng cho Thị trường Phái sinh Việt Nam: MIND, MASTER, MONEY.

MIND: Mọi sự thay đổi sẽ bắt nguồn từ tư duy, nhận thức.

Khi bạn thay đổi bên trong, cả thế giới bên ngoài sẽ thay đổi.

Chúng tôi sẽ giúp bạn định hình được vị thế của bạn trong hành trình đầu tư thông qua các câu hỏi:

1- Bạn đang ở trong giai đoạn nào trên con đường tự do tài chính?

2- Mục tiêu của bạn trong hành trình đầu tư là gì?

3- Vị thế của bạn trong đầu tư: Nhà đầu cơ hay nhà đầu tư?

4- Tâm thế của bạn khi đến với đầu tư?

5- Bạn cần chuẩn bị gì về tư duy, kỹ năng, phương pháp để tạo ra trái ngọt trên môi trường đầu tư?

MASTER: Làm chủ kiến thức.

Xây dựng, và lựa chọn những kiến thức thực tế, cung cấp công cụ để bạn có thể tự ra quyết định đầu tư. Và đặc biệt TÍNH CÁ NHÂN HÓA, định hướng riêng phù hợp cho bản thân bạn, để CHÍNH BẠN có thể nghiên cứu, và phát triển riêng trên con đường đầu tư của chính bạn.

MONEY: Chuyển hóa kiến thức & kỹ năng thành tiền.

Trên chặng đường đầu tư, chúng ta học hỏi, chúng ta trải nghiệm, chúng ta thong dong như một đứa trẻ, nhưng không bao giờ chúng ta quên mục tiêu phía cuối con đường: LỢI NHUẬN & BẢO VỆ VỐN.

Những kiến thức đã học sẽ là có giá trị nếu chúng ta có thể chuyển hóa kiến thức thành tiền.

Và không có gì khác ngoài hai chữ THỰC HÀNH. Chỉ khi nào chúng ta thực hành, liên tục thực hành, KIÊN TRÌ & KỶ LUẬT trên Thị trường. Chúng ta mới có thể chuyển hóa toàn bộ những gì chúng ta thành TIỀN.

Đó là toàn bộ chặng đường mà chúng tôi muốn chia sẻ, muốn là người đồng hành cùng với các bạn khi bạn lựa chọn đi cùng chúng tôi.

ĐẦU TƯ THEO HÌNH MẪU

Học – Làm theo – Tự làm – Thành thạo

Làm theo là một phương pháp cho phép mỗi cá nhân tận dụng được thời gian, kiến thức, kinh nghiệm của những người đã có kinh nghiệm, và đầu tư thành công trên Thị trường.

Đây là cách khôn ngoan để bạn học hỏi và đúc kết kinh nghiệm cho riêng mình, giúp rút ngắn hành trình đầu tư của bạn.

QUỸ ĐẦU TƯ

Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Bằng việc xây dựng một quỹ đầu tư, chúng ta có thể cộng hưởng những dòng tiền cùng nhau. Chúng ta chung tay để có cơ hội tham gia những dự án lớn hơn, cho phép tạo ra những dòng lợi nhuận lớn hơn.

CỘNG ĐỒNG

Chúng ta có một nơi để sinh hoạt, có một nơi để chia sẻ, để thảo luận và kết nối những người cùng tư duy, cùng hệ giá trị, cùng nguyện vọng làm chủ kiến thức, và đầu tư sinh lợi nhuận.

Bạn có thấy hạnh phúc khi được tìm được những người cùng đam mê, và chí hướng? Và ở nơi đó bạn được chia sẻ, kết nối và phát triển.